วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม

ประวัติไม่ส่วนตัวนายจรัญ   โสสว่าง
ชื่อเล่น โจ
กำลังศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
MCRU
คติ คบคนพาลถ้าดีก็ไม่ผิด คบบัณฑิตถ้าไม่ดีก็ไร้ผล